Συστήματα Alarm

03

Ένα σύστημα συναγερμού αποτελείται από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές κατάλληλα συνδεδεμένες μεταξύ τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην φύλαξη που τους έχει ορισθεί στον χώρο.
Αναλόγως με τις ανάγκες κάλυψης του κάθε χώρου & του βαθμού ασφαλείας που θέλουμε να επιτύχουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμούς φθάνοντας στον ύψιστο βαθμό ασφαλείας.
Με την εμπειρία μας, τόσο σε καινοτόμες λύσεις ως κατασκευαστές, όσο και σε θέματα εφαρμογών & αξιοπιστίας των συστημάτων που εγκαθιστούμε, έχουμε ξεχωρίσει και προτείνουμε τις συσκευές που θα βρείτε σε αυτή την ενότητα.