Ανακοινώσεις

Ιnvesting in Energy 2014

invener1

 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία σε συνεργασία με την Boussias Communications, το στρατηγικό Συνέδριο: “Investing in Energy 2014’’στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στην Αθήνα, την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014.

Στο Συνέδριο εξετάστηκαν διεξοδικά οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, στη γεωπολιτική και γεωοικονομία των κοιτασμάτων και αγωγών. Επίσης, αναλύθηκε το νέο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων και οι βασικές παράμετροι για το σχεδιασμό μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για την χώρα.

invener2

Περισσότερα: ΙΕΑ

Διοργάνωση Συνεδρίου Ιnvesting in Energy 2014

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργανώνουν σε συνεργασία με την Boussias Communications, την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην Αθήνα το στρατηγικό Συνέδριο: “Investing in Energy 2014’’

invener

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας, στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και στη γεωπολιτική και γεωοικονομία των κοιτασμάτων και αγωγών της ευρύτερης περιοχής ορίζουν το νέο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων, αλλά και τις βασικές παραμέτρους για το σχεδιασμό στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Boussias Communications, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το 3ο Στρατηγικό Συνέδριο Investing in Energy, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην Αθήνα.

Στόχος του συνεδρίου είναι να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Ενέργειας και ειδικότερα αυτές των υδρογοναθράκων και των νέων ενεργειακών υποδομών, να διερευνήσει την γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία τους, να καταδείξει τις ευκαιρίες συνεργασίας και το όφελος που συνεπάγονται, και να καταγράψει τις θέσεις των εταίρων της αγοράς, προκειμένου ενισχυθεί η θέση της χώρας και να προσφερθεί αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια στους καταναλωτές.

invener2

...περισσότερα: http://investinginenergy.boussiasconferences.gr/