Σειρήνα

seiri

Εξωτερική σειρήνα με LED.

  • Με εξωτερικό κάλυμμα από αλουμίνιο.
  • Εσωτερική μεταλλική θωράκιση.
  • Ένδειξη καμένου μεγάφωνου.
  • Προστασία αντί αφρού.
  • Προστασία έναντι τρυπήματος.
  • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
  • Τεχνολογία RSC για τον απομακρυσμένο έλεγχο όλων των παραπάνω.

Κατασκευασμένη από την tecno
με την υπογραφή Pininf