Πίνακας

pinakΕπεκτάσιμος πίνακας από 8 έως 512 ζώνες.

  • Αντικεραυνική προστασία 25.000Volt στο δίκτυο της Δ.Ε.Η.
  • Αντικεραυνική προστασία 15.000Volt στο δίκτυο του Ο.Τ.Ε.
  • Δυνατότητα όπλιση και αφόπλιση του συστήματος μέσω τηλεφώνου.
  • Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μέχρι 16 τηλεφωνικών εντολών (π.χ. φώτα, θέρμανση).
  • Δυνατότητα ακρόασης της κίνησης στο χώρο  σε περίπτωση συναγερμού .
  • Ενσωματωμένο GSM/GPRS.

Κατασκευασμένος από την tecno