Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Πρόσκληση Συνεδρίου:

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), διοργανώνουν το Συνέδριο “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” στην Αθήνα, την 19η Μαρτίου 2014.

peranpt

Το Συνέδριο πραγματεύεται την κινητοποίηση της Πολιτείας, των Δήμων δια μέσου των Επιμελητηρίων, για την προώθηση της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

peranpt0


Περισσότερα