Περιφερειακά

BENTEL
02
Πληκτρολόγιο 
Οπτικός repeater για τους αναλογικούς Addressable πίνακες Bentel.

BENTEL
08 08a 09
Φωτεινός επαναλήπτης  (Response indicator).

BENTEL
01
Πλακέτα ασύρματου εξομοιωτή τηλεφωνικής γραμμής δικτύου GSM της BENTEL .
Τοποθετείτε και συνδέεται μέσα στον πίνακα Πυρανίχνευσης για την αποστολή σημάτων.  
Ο ρόλος του εξομοιωτή μπορεί να είναι εφεδρικός ή και κύριος.
Αυτόματο Back up σε περίπτωση σφάλματος τηλεφωνικής γραμμής.
Τροφοδοτείται με 12V και διαθέτει και μπαταρία 12V/1,2Ah.

BENTEL
04

Οθόνη LCD (display module) για τους συμβατικούς πίνακες Bentel.

BENTEL
11

Module πυρόσβεσης με πιστοποίηση ΕΝ 12091 για τους συμβατικούς πίνακες της Bendel.

BENTEL
03

Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών για τους συμβατικούς πίνακες της Bentel.

BENTEL
06

PSTN τηλεφωνικό  Interface για τους αναλογικούς (Addressable) πίνακες της Bentel.

BENTEL
05

Internet interface για τους αναλογικούς (Addressable) πίνακες της Bentel.

BENTEL
07
Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 24V τύπου Switching.
Αλουμινένια κατασκευή μεγάλης αντοχής κατάλληλη για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.
Προστασία από υπερφόρτωση.
Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας.
ΕΜΙ φίλτρο χαμηλού θορύβου.

YUASA
10
Μπαταρίες για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του πίνακα Πυρανίχνευσης.
Η τάση λειτουργίας είναι 12V με χωρητικότητα 7Ah.
Κατασκευασμένη με πρωτογενή υλικά άριστης ποιότητας.
Διάρκεια ζωής 4 έως 5 χρόνια.