Παραγωγή

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρία μας είναι:
O ανιχνευτής φλόγας  Fire One και η οπτική επαφή Optical Track.
Η παραγωγή των προϊόντων μας πραγματοποιείται σε επιλεγμένες και πιστοποιημένες μονάδες.
Τα παραγόμενα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και εντάσσονται στο σύστημα ποιοτικού Ελέγχου ISO 9001:2008.
Η γραμμή παραγωγής είναι επανδρωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς και έχει μεγάλη δυνατότητα στο να παράξει χειροποίητα σημαντικό αριθμό τεμαχίων.Τα παραγόμενα προϊόντα περνούν από ποιοτικό έλεγχο με αυστηρά κριτήρια και στην συνέχεια συσκευάζονται.
Η παραγωγή μας με τους ανθρώπους της, έχει την ευελιξία αλλά και την τεχνογνωσία να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, π.χ. να προσθέσει λειτουργίες ή ακόμη και να σχεδιάσει εκ νέου μια συσκευή για συγκεκριμένη ανάγκη.