Χειροβομβίδα Bonpet

hirov

Η χειροβομβίδα BONPET, είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για την κατάσβεση της φωτιάς αντί του φορητού πυροσβεστήρα.

  • Δεν έχει ανάγκη συντήρησης για 5 χρόνια.
  • Μη αγώγιμη σε δίκτυα υπό τάση.
  • Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα.
  • 100% αποτροπή επανάφλεξης , 2η ενέργεια.
  • Μηδενικό κόστος απόσυρσης.
  • Ιδανική σχέση τιμής – αποτελεσματικότητας.
    Περισσότεραlink