Εταιρική προστασία

ergost
Οι καθημερινοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς & φορείς, έχουν αναγάγει την ασφάλεια σε πρωταρχική ανάγκη.  


Ανάλογα με την εταιρική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπορία, υπηρεσίες, κ.λ.π.) οι ανάγκες  ασφαλείας μπορεί να ποικίλουν…  
Οι συνήθεις ανάγκες έχουν να κάνουν με τις κτιριακές εγκαταστάσεις,τους εξοπλισμούς, τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.
Η AGM ως κατασκευάστρια εταιρία καινοτόμων και μοναδικών προϊόντων ασφαλείας, έχει επιλέξει ισάξιας αποτελεσματικότητας προϊόντα από την διεθνή αγορά ώστε να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Συστήματα ασφάλειας.

 • Ενσύρματοι και ασύρματοι συναγερμοί.
 • Ασύρματοι εξομοιωτές γραμμής δικτύου GSM & GPRS.
 • Περιμετρική παγίδευση περίφραξης & περιβάλλοντος χώρου με οπτική ίνα, υπόγειο αόρατο αισθητήρα, υπέρυθρους  & μικροκυματικούς ανιχνευτές.
 • Οπτική επαφή παγίδευσης χώρων ή σημείων που απαιτούν την απόλυτη ασφάλεια.
 • Περιμετρικά αισθητήρια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
 • Υπέρυθροι και μικροκυματικοί ανιχνευτές (radar).
 • Ανιχνευτές προστασίας από σεισμούς και πλημύρες.
 • Ανιχνευτές  εκρηκτικών αερίων.
 • Ανιχνευτές φωτιάς, καπνού & θερμοκρασίας.
 • Πυρανίχνευση με ακαριαία ενεργοποίηση ειδοποίησης, (ταυτόχρονη με την  ώρα έναρξης της φωτιάς).
 • Εξωτερική περιμετρική ανίχνευση φλόγας, μία απαραίτητη εφαρμογή, για επιχειρήσεις μέσα ή κοντά σε πράσινο, καθώς και για αυτές που φυλάσσουν στον περίβολο εύφλεκτα υλικά ή απορρίμματα.
 • Αυτόνομο & αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες πυρκαγιάς.
 • Μόνιμο ή μεταφερόμενο πυροσβεστικό σύστημα κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες πυρκαγιάς.
 • Μονάδες παραγωγής καπνού για κάλυψη χώρων σε περίπτωση κλοπής ή ληστείας.
 • Τηλεχειρισμοί για λειτουργίες ανάγκης και αυτοματισμούς.
 • Σύνδεση σε κέντρο λήψης σημάτων.

Επιτήρηση χώρων με ψηφιακή καταγραφή εικόνας (CCTV).

 • Επιτήρηση με συνεχή καταγραφή & μετάδοση ψηφιακής εικόνας υψηλής ανάλυσης (H.D), με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου από κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop, PC.
 • Δυνατότητα και πολλαπλών TV OUT για δημιουργία control room.
 • Video Analytics.
 • Εξειδικευμένο σύστημα CCTV για νομισματοκοπία, καζίνο, τράπεζες χρυσού, μουσεία.
 • Αναγνώριση προσώπων.
 • Συστήματα αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων.
 • Σύνδεση σε κέντρο λήψης σημάτων εικόνας.

Συστήματα απομακρυσμένου και τοπικού ελέγχου πρόσβασης.

 • Έλεγχος πρόσβασης προσωπικού.
 • Έλεγχος πρόσβασης οχημάτων.
 • Αριθμητική καταγραφή επισκεπτών σε πολυκαταστήματα & οργανισμούς.

Ειδικές κατασκευές προστασίας

 • Μελέτη ειδικών κατασκευών  για  χώρους με υψηλές απαιτήσεις ελέγχου και προστασίας από κλοπή, δολιοφθορά, πυρκαγιά, πλημμύρα….
 • Κατασκευή και εγκατάσταση των ειδικών κατασκευών.

01

Με τις λύσεις που προσφέρει ή AGM δημιουργεί ένα ελεγχόμενο και ασφαλή χώρο εργασίας  προστατεύοντας ζωές και περιουσίες……