Ένοπλες Δυνάμεις & Σώματα Ασφαλείας

edsa1

Γνωρίζοντας εκ των έσω τις ανάγκες ασφαλείας που αντιμετωπίζουν - σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες κοινωνικές ομάδες - οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, ανάγκες που προκύπτουν κυρίως από την συχνή απουσία από την οικογενειακή στέγη λόγω ασκήσεων, υπηρεσιών, ταξιδιών, μεταθέσεων χωρίς την δυνατότητα να έχουν μαζί την οικογένεια τους… καθώς και για διάφορους άλλους λόγους που οι ίδιοι βιώνουν καθημερινά τόσο σε επίπεδο ψυχολογικό όσο και σε οικονομικό μετά από την τραγική συρρίκνωση των εισοδημάτων τους… ή AGM στέκεται δίπλα τους με:

  • Προτάσεις για μόνιμη εγκατάσταση συστημάτων στην κύρια κατοικία.
  • Προτάσεις για σύνθεση ευέλικτων συστημάτων με δυνατότητα μεταφοράς από μια οικία σε άλλη ακόμα και από τον ίδιο τον χρήστη.  
  • Δημιουργία συστήματος ή εφαρμογής που εξυπηρετεί συγκεκριμένη ανάγκη.
  • Προνομιακές τιμές με εκπτώσεις από 15% έως και 60%.  
  • 4μηνη Δωρεάν Σύνδεση στο κέντρο λήψης σημάτων με κάθε νέα εγκατάσταση.

Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τους εν ενεργεία & τους αποστράτους μας.