Ανιχνευτής Φλόγας

aniflog

  • Με τον Fire One η ανίχνευση γίνεται στην αρχή μιας πυρκαγιάς.
  • Ανιχνεύει την φλόγα κατά την γέννηση της.
  • Απόλυτα εύχρηστος και  αξιόπιστος.

Κατασκευασμένος από την logo2Εγχειρίδιο Fire Onelink